Hufiec "MAZOWSZE" Płock

Wyjazd integracyjny po Betlejemskie Światło Pokoju
Słowacja 08-11 grudnia 2016 roku

program

1% podatku

Chorągiew Mazowiecka