Hufiec "MAZOWSZE" Płock


Hufiec „MAZOWSZE” Płock

09-402 Płock, ul. Krótka 3A


tel. (024) 262 92 13 lub (024) 262 41 72

fax: (024) 264 03 15


e-mail: mazowszeplock@zhp.pl


numer konta bankowego : Bank Pekao SA

08 1240 3174 1111 0000 2890 4704


1% podatku

Chorągiew Mazowiecka