Komenda Hufca

  • hm. Adam WENKLER – komendant
  • hm. Mariusz ŁAKOMSKI – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą
  • phm. Przemysław SZELĄGOWSKI – zastępca komendanta ds. programowych
  • pwd. Anna BRODOWSKA – członek komendy
  • dh Joanna FILIŃSKA – skarbnik