Hufiec "MAZOWSZE" Płock

 

Komenda Hufca „MAZOWSZE” Płock

  • hm. Adam Wenkler – komendant hufca
  • pwd. Przemysław Szelągowski – z-ca komendanta hufca ds. programowych
  • phm. Mariusz Łakomski – z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
  • pwd. Barbara Glonkowska – skarbnik hufca
  • phm. Paulina Sornat – członek komendy hufca

 

1% podatku

Chorągiew Mazowiecka