Hufiec "MAZOWSZE" Płock

Na terenie hufca działają następujące drużyny:

 • 1 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Brudzeniu
 • 4 Gromada Zuchowa „Muchomorki” w Bielsku
 • 6 Gromada Zuchowa „Błękitne Płomyki” w Bodzanowie
 • 7 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Łęgu Probostwo
 • 46 Gromada Zuchowa „Jędrusie” w Małej Wsi
 • Gromada Zuchowa „Uśmiechnięte Słoneczka” w Radzanowie
 • Gromada Zuchowa w Zągotach
 • 3 Drużyna Harcerska w Radzanowie
 • 10 Drużyna Harcerska w Zągotach
 • 22 Drużyna Harcerska w Brudzeniu
 • 58 Drużyna Harcerska w Gąbinie
 • 62 Drużyna Harcerska w Łęgu Probostwo
 • 66 Drużyna Harcerska ” Horyzonty” w Bodzanowie
 • Drużyna Harcerska w Orszymowie
 • Drużyna Harcerska NS w Goślicach
 • 2 Drużyna Starszoharcerska „Wędrowne Ptaki” w Radzanowie
 • 36 Drużyna Starszoharcerska „Niezłomni” w Nowym Miszewie
 • 44 Drużyna Starszoharcerska „Sfora” w Blichowie
 • 99 Drużyna Starszoharcerska „Chaos” w Bodzanowie
 • 33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dżungla” w Sikorzu
 • 64 Artystyczna Drużyna Harcerska „Zośka i Alek” w Małej Wsi

 

 

 

 

 

1% podatku

Chorągiew Mazowiecka