Hufiec "MAZOWSZE" Płock

Na terenie hufca działają następujące drużyny:

1 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Brudzeniu
2 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Łęgu Probostwie
4 Gromada Zuchowa „Muchomorki” w Bielsku
6 Gromada Zuchowa „Błękitne Płomyki” w Bodzanowie
7 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Łęgu Probostwo
46 Gromada Zuchowa „Jędrusie” w Małej Wsi
85 Gromada Zuchowa „Bratki” w Gąbinie
Gromada Zuchowa „Uśmiechnięte Słoneczka” w Radzanowie
Gromada Zuchowa w Zągotach

3 Drużyna Harcerska „Wiercipięty” w Radzanowie
10 Drużyna Harcerska w Zągotach
22 Drużyna Harcerska w Brudzeniu
62 Drużyna Harcerska „Płomienie” w Łęgu Probostwo
Drużyna Harcerska w Orszymowie
Drużyna Harcerska NS w Goślicach
2 Drużyna Starszoharcerska „Wędrowne Ptaki” w Radzanowie
36 Drużyna Starszoharcerska „Niezłomni” w Nowym Miszewie
44 Drużyna Starszoharcerska „Sfora” z Blichowa
33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dżungla” w Sikorzu
58 Drużyna Wielopoziomowa „Gradiam” w Gąbinie
64 Artystyczna Drużyna Harcerska „Zośka i Alek” w Małej Wsi
99 Drużyna Wielopoziomowa „Echo” w Bodzanowie

1% podatku

Chorągiew Mazowiecka