Hufiec "MAZOWSZE" Płock

Hufiec ZHP ”Mazowsze” Płock i 36 DSH „Niezłomni” z Nowego Miszewa zaprasza na Złaz Harcerek i Harcerzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który odbędzie się w dniach 19 – 21.02.2016 roku w Nowym Miszewie

Regulamin
Karta_zgłoszenia
1% podatku

Chorągiew Mazowiecka