Drużyny

Na terenie hufca działają następujące drużyny:

2 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Łęgu Probostwie
4 Gromada Zuchowa „Muchomorki” w Bielsku
6 Gromada Zuchowa „Błękitne Płomyki” w Bodzanowie
46 Gromada Zuchowa „Jędrusie” w Małej Wsi
85 Gromada Zuchowa „Bratki” w Gąbinie
Gromada Zuchowa „Uśmiechnięte Słoneczka” w Radzanowie
Gromada Zuchowa w Zągotach
Gromada Zuchowa „Leśne Duszki” w Drobinie
Gromada Zuchowa „Żywioły” w Drobinie

2 Drużyna Starszoharcerska „Wędrowne Ptaki” w Radzanowie
3 Drużyna Harcerska „Wiercipięty” w Radzanowie
10 Drużyna Harcerska w Zągotach
22 Drużyna Harcerska „Tam i z powrotem” w Brudzeniu
33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dżungla” w Sikorzu
36 Drużyna Starszoharcerska „Niezłomni” w Nowym Miszewie
44 Drużyna Starszoharcerska „Sfora” z Blichowa
58 Gąbińska Drużyna Harcerska „Gradiam”
62 Drużyna Harcerska „Płomienie” w Łęgu Probostwie
64 Artystyczna Drużyna Harcerska „Zośka i Alek” w Małej Wsi
99 Drużyna Wielopoziomowa „Echo” w Bodzanowie
Drużyna Harcerska „Płomyki” w Drobinie