Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec "MAZOWSZE" Płock

Dla zuchów proponujemy biwak zuchowy ze zdobyciem nowych sprawności w
terminie 12-13.06.2015r-Brudzeń /regulamin biwaku jeszcze będzie zamieszczony w maju/

HUFIEC ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku zaprasza na Kurs Przewodnikowski „WYCHOWANIE Z PASJĄ” przygotowujący nauczycieli do pracy metodą harcerską (do prowadzenia drużyn harcerskich i gromad zuchowych).

 kurs 2015

W kategorii zuchowej:Nagroda Komendanta Hufca
-7 GZ „Leśne Skrzaty’-z Łęga Probostwo
-4 GZ „Muchomorki” – Bielska
w kategorii harcerskiej:Nagroda Komendanta Hufca
-64ADH”Zośka i Alek” z Małej Wsi
wyróżnienie w zadaniu pn.Tradycje Świąt Bożego
Wyróżnienia

dla -3DH Wiercipięty z Radzanowa
-2 GZ”Leśne Skrzaty”z Lęgu Probostwa

Wszystkim gromadom zuchowym i drużynom harcerskim dziękujemy za udział i duże zaangażowanie w realizacji zadań.

Zespół programowy zadania.

Witam!
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 3 lutego o godz.16.30 w stanicy
harcerskiej w Płocku odbędzie się odprawa drużynowych dotycząca założeń programowych hufca w roku 2015.

W programie:

-przedstawienie harmonogramu przedsięwzięć programowych hufca,
-zapoznanie wszystkich z planem operacyjnym hufca na rok 2015,
-zapoznanie z terminami i założeniami kształcenia,
-przedstawienie regulaminu i Kapituły Stopni Harcerskich,
-ewidencja ZHP/naliczanie składek,
-przedstawienie założeń programowych na Dzień Myśli
Braterskiej(20-22.02.2015r Radzanowo),
-odebranie materiałów programowych,
-sprawy różne.

Na odprawę proszę przywieżć plany pracy drużyn.
Z uwagi na ważność podejmowanych spraw proszę o niezawodne przybycie.

Odprawa mundurowa.

Czuwaj!
hm Adam Wenkler

Dzień Myśli Braterskiej w dniach 20-22.02.2015r w Radzanowo (szczegółowy
program wkrótce)

Jak co roku organizowany jest przez Hufiec „Mazowsze” Płock Rajd Mołtawa. Zgłoszenia i informacje w Komendzie Hufca ZHP „Mazowsze” Płock.

 więcej…

13 marca 2014 roku wycieczka edukacyjno etnograficzna „Niedziela Palmowa” do miejscowości Łyse na Kurpiach.
Koszt: uczestnik – 50,00zł ; rodzic -60,00zł ; opiekun – nie płaci wpisowego.
Zgłoszenia osób i grup do udziału w wycieczce do 07 kwietnia 2014r.
Wyjazd na wycieczkę tylko dla członków hufca z opłaconymi składkami członkowskimi za I kwartał 2014r.


 więcej…

 

1% podatku

Chorągiew Mazowiecka