NASZE CELE:
  • rozwój harcerstwa na wsi
  • kształcenie drużynowych
  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez turystykę, sport i aktywny wypoczynek latem i zimą
  • kształtowanie postaw patriotycznych i kulturowych

Hufiec „Mazowsze” Płock działa na terenie Powiatu Płockiego, swym zasięgiem obejmuje gminy Brudzeń, Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Gąbin.

W hufcu działa ponad 300 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów.
Jako organizacja pożytku publicznego Hufiec podtrzymuje tradycję narodową, działa na rzecz promocji zdrowia, prowadzi działania na rzecz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ekologii.