Hufiec "MAZOWSZE" Płock

NASZE CELE

rozwój harcerstwa na wsi 

kształcenie drużynowych, małej kadry

 

propagowanie zdrowego stylu życia poprzez turystykę, sport, aktywny wypoczynek latem i zimą

 

kształtowanie postaw patriotycznych i kulturowych


Hufiec „Mazowsze” – Płock działa na terenie
Powiatu Płockiego swym zasięgiem obejmuje gminy
Brudzeń, Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała
Wieś, Radzanowo, Gąbin
. W hufcu działa 250 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów.
Jako organizacja pożytku publicznego Hufiec podtrzymuje tradycję narodową, działa na rzecz
promocji zdrowia, prowadzi działania na rzecz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ekologii.

1% podatku

Chorągiew Mazowiecka